Οι κερδισμένοι και οι ζημιωμένοι σε real-time

Prem Watsa (FairFax)
€ 4.6 Εκ.
John Paulson
€ 93.7 Εκ.