Η λίστα του mononews με τους πλουσιότερους του Χ.Α.
Οι κερδισμένοι και οι ζημιωμένοι σε real-time

Prem Watsa (FairFax)
€ 5.5 Εκ.