Η λίστα του mononews με τους πλουσιότερους του Χ.Α.